Malva Therapie is een complementaire therapie. Het werkt aanvullend op de reguliere geneeskunde.

Onder Malva Therapie verstaan we de veelheid van behandelmethoden en therapieën, zoals gedoceerd bij Malva Opleidingen, waaronder :

 • Chakra-therapie
 • Aurabehandelingen
 • Meridiaanbehandelingen
 • Energetische massages
 • Lichaamgerichte massages
 • Dieptemassages
 • Magnetiserende behandelingen
 • Haptonomische behandelingen
 • Lichttherapie
 • Kleurentherapie
 • Kosmische Schijf behandelingen
 • Ankh behandelingen
 • Regressiemethodieken
 • Reinigingsbehandelingen
 • Zielkundige behandelingen

WAT MAAKT MALVA THERAPIE ZO BIJZONDER?
De behandelingen en daaraan ten grondslag liggende visies zijn rechtstreeks afkomstig uit de ‘astrale wereld’ en zijn via het dieptrance-medium Dhr. Lex Persoon jarenlang overgedragen.
In onze ‘stoffelijke’ wereld wordt veel onderzoek verricht naar achtergronden en oorzaken van ziekten, maar dat gebeurt ook in de ‘astrale wereld’. Echter daar gebeurt het door zielen en ‘intelligenties’ en met het verschil dat men in de astrale wereld een helder zicht heeft op oorzaak en gevolg .
Door de jaren heen is er een enorme hoeveelheid kennis, ervaring en ook oorzaken - die aan de meeste voorkomende pathologieën en psychopatholigieën ten grondslag liggen-  vanuit die astrale wereld overgedragen. Daarbij heeft men gestandaardiseerde behandelmethoden in de astrale wereld uitgewerkt en overgedragen. Het betreffen energetische en op natuurgeneeskundige principes gebaseerde methodieken. Deze informatie en behandelmethoden zijn vervat in de HBO Beroepsopleiding tot Malva Therapeut / Chakra Specialist.
De kennis en kunde van een Malva Therapeut is daarom afwijkend van wat men doorgaans tegenkomt in het beroepsveld van chakratherapeuten. Omdat de informatie RECHTSTREEKS afkomstig is uit de astrale wereld.

Bent u geïnteresseerd in informatie uit de astrale wereld die rechtstreeks is doorgegeven via het dieptrance medium Lex Persoon? Dan kunt u uw hart ophalen op de website van Lichtsferen www.lichtsferen.com.
EEN AANRADER VOOR EEN IEDER DIE INTERESSE HEEFT IN SPIRITUALITEIT EN GEESTELIJK BEWUSTZIJN!  Ook vindt u er bijzondere informatie over de chakra’s.

HOLISTISCHE BENADERING
Malva Therapie houdt in dat een klacht, ziekte of probleem vanuit een holistisch perspectief wordt bekeken. Oftewel: er wordt verder gekeken naar achterliggende energetische oorzaken, zielkundige oorzaken. Er wordt behandeld middels de energiesystemen van het menselijk lichaam te weten de aura, chakra’s en meridianen. Het is dus een NATUURLIJKE geneeswijze waarbij energie wordt overgedragen aan de cliënt. Daarbij krijgt  het stoffelijke lichaam ook de nodige aandacht door het geven van massage.  Het is alom bekend dat massages een heilzame werking hebben. Maar een Malva Therapeut is geschoold in massages die veel verder doorwerken dan alleen uw stoffelijke lichaam. Ze oefenen invloed uit op uw lichaam, uw geest en de ziel die u bent.
In overleg met de cliënt wordt voor de meest passende behandelingmethoden gekozen en afgestemd op de zorgvraag wordt er samen met de cliënt  een behandelplan en behandeldoel opgesteld.
Malva Therapie is meer dan het behandelen van een enkelvoudige klacht. Het omvat het in balans brengen van lichaam, ziel en geest  en zal daardoor iets toevoegen aan het bewustzijn.

VERSCHILLENDE BEHANDELTECHNIEKEN
In het kort willen we u als bezoeker iets vertellen over de behandeltechnieken die u van een Malvatherapeut kunt verwachten.

Chakra-therapie:
Een chakra (Sanskriet voor ‘wiel’) is een energiecentrum, een zenuwpunt, dat in een draaiende beweging zich net iets buiten de huid van uw lichaam bevindt. Vanuit de chakra’s lopen meridianen, verbindingen naar diverse organen, naar zenuwplexi in de wervelkolom, maar ook naar uw ziel! Daarom worden chakra’s ook wel “de toegangspoorten tot de ziel” genoemd. Met het blote oog is een chakra niet zichtbaar maar een chakra is wel voelbaar!
Uw lichaam kent 7 hoofdchakra’s en 5 nevenchakra’s ( 2 kniechakra’s , 2 elleboogchakra’s en 1 schouderbladchakra) en die zijn gevoelig voor licht, kleur en geluid. Die aspecten worden door een  Malva Therapeut gebruikt terwijl hij/zij met heel het gevoel energie zal deponeren daar waar een tekort is en zal wegnemen waar een teveel aan energie aanwezig is.

Aura
Dit is de uitstraling, het krachtsveld van geestelijke energieën dat uw fysieke lichaam omhult. De menselijke aura bestaat uit 6 magnetische velden met elk een eigen specifieke functie.  De aura beschermt ons tegen negatieve invloeden van buitenaf. Zoals in onze bloedbaan en in onze meridianen energieblokkades (stolsels) kunnen optreden, zo kunnen deze ook in onze aura ontstaan. Eén van de meest bekende verschijnselen hiervan is overmatige moeheid!  Ook wanneer u veel medicijnen gebruikt ontstaat er een restverwerking in uw aura.
Een aura is met het blote oog niet zichtbaar, maar is voor praktisch iedereen wél goed voelbaar.

Massages
Veelal gaat aan een chakrabehandeling een ontspanningsmassage vooraf. Want bij een lichaam dat teveel spanning in zich heeft en ‘verkrampt’ is, zal het moeilijker zijn om energie toe te voegen. Afhankelijk van de klacht zal een Malva Therapeut kiezen voor een lichaamsmassage, een dieptemassage of een ethermassage en maakt daarbij meestal gebruik van etherische oliën.

Meridiaanbehandeling
Sommige klachten vragen om een meridiaanbehandeling. Meridianen zijn energiebanen die zorgen voor transport van energie en staan in verbinding met onze organen. Zo zal een disfunctie van een bepaald orgaan merkbaar kunnen zijn in andere delen van het lichaam, waardoor andere klachten kunnen optreden of juist verwijzen naar...
De controlemeridiaan is van alle meridianen wel de meest bijzondere . Deze heeft een eigen bewustzijn en alle andere meridianen worden hierdoor beïnvloed. Veelal zal een Malva Therapeut dan ook niet nalaten om de energiestroming van deze meridiaan te activeren, zodat een balans ontstaat in alle andere meridianen.

De Ankh
De Ankh kent u misschien als symbool uit het oude Egypte. Het wordt ook wel een ‘ levensstaf’ genoemd.
De Ankh had van oorspong twee benen en dat zie je niet zo vaak terug in de oude symbolen. Maar juist de Ankh met twee benen is een ‘levende’ Ankh.  Is een ‘instrument’ waarmee je energie kunt zenden en ontvangen. Echter de Ankh is veel meer dan een instrument. De Ankh is een bewustzijnsvorm dat niet in woorden te vatten is en kent een historie die teruggaat tot de Atlantische periode.
Maar wat een Ankh in handen van een Malva Therapeut zeker zal doen is dàt versterken wat men uitzendt aan energie of versterken wat men aantrekt  aan energie.  In een vermenigvuldigfactor. En daarom is het noodzakelijk dat ethiek en verantwoordelijkheid hand in hand gaan met het inzetten van de Ankh als therapeutisch instrument.

De Kosmische Schijf
Praat je over de Ankh dan praat je over de Kosmische Schijf en omgekeerd. Beiden zijn verwant aan elkaar. Ze hebben hun oorsprong in hetzelfde bewustzijn liggen.
De Kosmische Schijf kan dus ook therapeutisch gebruikt worden. Het is ogenschijnlijk  ‘niets anders’ dan een platte schijf met in het midden een gaatje. Er bestaat is een 2-kleurenschijf en een 4-kleurenschijf. Maar door het juiste gebruik is de Kosmische Schijf een sleutelcode tot transformatie. Het zet waterstof om in helium. En dat wat gevuld is met helium zal willen ontstijgen. Zal los willen komen. Zo kan met de Kosmische Schijf een ziel loskomen van haar problematiek. Maar een behandeling uitgevoerd met de Kosmische Schijf activeert ook Kosmische energie. En die energie zal eisend , maar liefdevol, een ziel terugvoeren naar haar oorsprong, terugvoeren naar het pad waarvoor ooit is gekozen. Daarom wordt een serie Kosmische Schijfbehandelingen meer dan terecht een regressiemethode genoemd, die niet – om het spektakel- iemand terugvoert naar het verleden, maar terugvoert naar ZICHZELF.
En daardoor kom je in een diep gevoel. En vanuit dat gevoel zal men WETEN wat goed is en welke keuzes gemaakt dienen te worden.
Niet alleen de KLACHT maar ook de OORZAAK van de klacht zal worden weggenomen door een serie behandelingen met de Kosmische Schijf. Want de Kosmische Schijf verast al datgene wat niet past bij de ziel. Maar omdat je daarmee ingrijpt in het Karma, is een grote verantwoordelijkheid vereist in het gebruik en toepassen van de Kosmische Schijf.
Er zijn in Nederland  therapeuten die onbevoegd en  zonder toestemming, informatie over de Kosmische Schijf hebben overgedragen aan anderen die daar nu mee werken. Hoed u voor therapeuten die werken met de Kosmische Schijf en niet over een officieel MALVA DIPLOMA BESCHIKKEN. Het mag voor zich spreken dat daarvoor geen verantwoordelijkheid kan worden gedragen.

Karmische Ziekte
Ons lichaam is een gradenmeter van de ziel. Elke ziekte heeft een doel en dient als leerproces. Een leerproces om te achterhalen wat wij ‘verkeerd’ doen in ons dagelijks leven, beredeneert vanuit de ZIEL die we zijn. Want bij ‘verkeerde’ keuzes, of ‘verkeerd’ handelen, ‘verkeerde’ gedachten, ‘verkeerde ’voeding’,  zal de ZIEL signalen afgeven aan ons lichaam. En als we die signalen negeren kunnen die leiden tot ziekte. Lichamelijk dan wel geestelijk.
Maar... er zijn ook ziektes die een ZIEL juist heeft ‘ingebouwd’ in zijn leven. En dat klinkt heel vreemd vanuit menselijk oogpunt bezien. Maar dan dienen we te begrijpen dat elke ZIEL deelneemt aan het rad van wedergeboorte. Om leven, na leven, na leven heel veel ervaringen op te willen doen.
En soms worstelt een ziel met een bepaald aspect van het leven en krijgt het niet voor elkaar om dat goed te verwerken in dat bepaalde leven. Dan kan het gebeuren dat een ziel, voorafgaande aan haar nieuwe incarnatie , in dat nieuwe leven een ziekte inbouwt. En die ziekte verast dan als het ware het probleem waar de ziel nog niet eerder mee uit de voeten kon. In dit verband spreken wij Malvatherapeuten van ‘Karmische Ziektes’. Deze ziektes zijn vaak terug te vinden in de volgende verschijnselen: astma, eczeem, reuma,  ziekte van Crohn,  suikerziekte en epilepsie.  Daar waar veel therapievormen complementair zijn aan de reguliere behandelmethoden, kun je stellen dat waar het Karmische Ziekten betreft Malva Therapie juist als een alternatief kan dienen.  Malva Therapeuten beschikken over kennis en kunde om deze ziekten te behandelen waardoor een goede kans op genezing mogelijk is.

Kanker
Veel mensen die lijden aan de verschrikkelijke ziekte kanker zullen alles willen aanpakken wat hen beter kan maken. De reguliere geneeskunde heeft gelukkig al heel veel adequate behandelmethodes en medicijnen ontwikkeld om deze ziekte te bestrijden. Er zijn veel vormen van kanker. Enkele vormen wachten nog op een juiste behandelmethode.
Omdat kanker een negatieve celdeling betreft, zal elke toevoeging van energie door een magnetiserende behandeling, ook de negatieve celdeling versterken! Een Malvatherapeut weet dat en is zich daarvan bewust en zal daarom niet overgaan tot energetische behandeling van deze ziekte.  Maar hij/zij kan u wellicht wel begeleiden in het hele proces.

VOOR WELKE INDICATIES KUNT U TERECHT BIJ EEN MALVA THERAPEUT ?
Omdat de onder Malva Therapie vallende therapievormen en behandelmethoden zowel curatief
(genezend) als palliatief ( pijnstillend/verzachtend) werkzaam zijn, maar ook een preventief effect hebben, wordt de doelgroep niet beperkt tot de mens met een ziekte of klacht. Ook voor begeleiding van ontwikkelingprocessen (mentaal, spiritueel, lichamelijk)kan men een beroep doen op een Malva Therapeut.

Malva Therapie kan verlichtend of genezend werken bij chronische en acute aandoeningen waaronder:

 • spier- gewricht- en fantoompijnen,
 • infecties,
 • spijsverteringsstoornissen,
 • rugklachten, bekkenproblematiek
 • huidproblematiek zoals eczeem, jeuk, netelroos, gordelroos, psoriasis
 • hoofdpijnen, migraine
 • concentratiestoornis
 • maag en darmklachten, waaronder ziekte van Crohn, aambeien
 • leverproblemen, nierproblemen
 • reuma,
 • te hoge bloeddruk
 • ademhalingsproblemen, astma, COPD
 • epilepsie,
 • ogenschijnlijke onvruchtbaarheidsproblemen

Malvatherapie is ook geschikt voor behandeling van klachten en stoornissen, die vaak hun oorsprong vinden in het moderne leven met zijn hectiek en overbelasting, zoals:

 • slapeloosheid
 • stress , overspannenheid , lichte hartklachten
 • depressie
 • burn-out.
 • oververmoeidheid

Ook voor psychische stoornissen biedt Malva Therapie ondersteunende , klachtreducerende en kwaliteitsherstellende behandelingen.bijvoorbeeld voor :

 • psychose, schizofrenie, angst
 • borderline,
 • eetstoornissen, boulimie, anorexia nervosa,
 • slaapstoornissen,
 • persoonlijkheidsstoornissen, waaronder DIS,
 • ziekte van Gilles de la Tourette

Daarnaast biedt Malva Therapie voor crisissituaties en voor de verwerking van rouw en verdriet concrete behandelingen waarbij tevens het acceptatievermogen van de cliënt kan worden vergroot.

ZOEKT EN GIJ ZULT VINDEN
Zoekt u een gediplomeerd MALVA THERAPEUT in uw omgeving?
Kijk dan op ons therapeutenoverzicht of stuur een email naar het secretariaat.
Alle bij ons aangesloten therapeuten zijn gediplomeerd Chakraspecialisten en hebben een door ons erkend diploma wat is afgegeven door Malva Opleidingen BV. Zij die slechts (gedeeltelijke) kennis en informatie hebben opgedaan van de Malva Therapie bij andere opleidingen, instellingen of personen, worden NIET door de BvMT erkend.

Meer informatie over de Beroepsvereniging voor Malva Therapeuten
Relevante informatie over Malva Therapie
Contact opnemen met de Beroepsvereniging voor Malva Therapeuten
Alle leden van de Beroepsvereniging voor Malva Therapeuten
Lid worden van de Beroepsvereniging voor Malva Therapeuten