Loading...

Welkom bij de Beroepsvereniging van Malvatherapeuten

Waar staan wij voor?

De Beroepsvereniging voor Malvatherapeuten (BvMT) behartigt de belangen van de HBO geschoolde en gediplomeerde Malvatherapeuten die op professionele wijze Malvatherapie toepassen en zich verbonden voelen met de daaraan ten grondslag liggende Malvavisie. 

De bij de BvMT aangesloten therapeuten werken volgens een beroepscode/ethische code en zijn gehouden aan de normen van het beroepsprofiel.  

Meer over wat Malvatherapie inhoudt en een overzicht van onze praktijkvoerende leden vindt u op de website Malvatherapie.

Kwaliteit en eventuele klacht

De BvMT hecht veel waarde aan de kwaliteit van de zorgverlening van de aangesloten therapeuten. Mocht u toch een klacht hebben over de zorgverlening, dan nodigen wij u van harte uit om dit eerst bespreekbaar te maken met de betreffende therapeut. Mocht dit niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan verzoeken wij u de klacht schriftelijk in te dienen bij onze klachtcontactpersoon de heer B. Auch via klachten@bvmt.nl. Bellen mag ook: 06 23 33 98 52.

Als u er niet uitkomt met de klachtenfunctionaris dan kunt u altijd terecht bij de onafhankelijke geschillencommissie waar uw therapeut bij aangesloten is.