Loading...

Disclaimer

De website www.bvmt.nl wordt beheerd door de beroepsvereniging van Malvatherapeuten. Bij de samenstelling van de inhoud is grote zorgvuldigheid betracht. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of gedateerde informatie. Binnen deze website zijn relevante externe links opgenomen. De BvMT is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

Auteursrecht
Overname of vermenigvuldiging van informatie uit deze site is uitsluitend toegestaan met vermelding van bron en handhaving van de naar de BvMT leidende verwijzingen in deze informatie. De BvMT nodigt herdistributeurs van zijn informatie, evenals andere intermediairs, uit om tot wederzijdse afstemming over het BvMT-informatieaanbod te komen.

E-mailbeleid
BvMT streeft ernaar om uw vraag binnen een werkdag af te handelen. Mocht de beantwoording van uw vraag meer tijd in beslag nemen, dan wordt hierover contact met u opgenomen.

E-mail disclaimer
Voor de volledige en juiste overbrenging van de inhoud van een e-mail (en eventuele attachments) en de tijdige ontvangst hiervan kan niet worden ingestaan. Vertrouwelijkheid kan niet worden gewaarborgd. Dit betekent dat:
1. De BvMT geen bestuursrechtelijke besluiten bekend maakt door middel van e-mail;
2. De BvMT geen privaatrechtelijke of andere verplichtingen aangaat door middel van e-mail.

Het informele en open karakter van e-mailvekeer brengt verder met zich mee dat:
1. Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers geen rechten zijn te ontlenen;
2. Een e-mail computervirussen kan bevatten. De BvMT is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg daarvan.

Techniek
De site is ontworpen voor schermgrootte 1024x768 en in ieder geval te bekijken met de browsers Mozilla firefox (versie 31.0 of hoger) en Microsoft Internet Explorer (versie 8.0 of hoger).