Beroepsvereniging voor Malvatherapeuten

Depressie

Een stemmingsstoornis die zich kenmerkt door een verlies van levenslust of zware neerslachtigheid. In het dagelijkse spraakgebruik wordt de term 'depressief' gebruikt voor uiteenlopende gemoedstoestanden, variërend van een korte dip tot ernstige neerslachtigheid.

 

Symptomen bij volwassenen

 • Depressieve stemming (of geprikkeldheid bij kinderen en adolescenten) gedurende vrijwel de gehele dag, bijna iedere dag, 
 • Duidelijke vermindering van interesse of plezier in alle of bijna alle activiteiten gedurende vrijwel de gehele dag, bijna iedere dag (zoals blijkt uit subjectieve mededelingen of observatie door anderen). 
 • Onopzettelijke, duidelijke gewichtsvermindering of gewichtstoename.
 • Slaapklachten: Insomnia (slapeloosheid), waarbij iemand niet (voldoende) kan slapen of hypersomnia (overmatige slaperigheid), waarbij iemand te veel moet slapen, bijna elke dag. 
 • Psychomotorische agitatie (gejaagdheid) of remming die waarneembaar door anderen moet zijn en niet alleen maar een subjectief gevoel van rusteloosheid of vertraagdheid is, bijna elke dag. Veel depressieve cliënten spreken, denken en bewegen traag en langzaam (een geremde depressie). Ze kunnen vaak een tijdlang bewegingloos in een houding blijven zitten. Bij totale bewegingloosheid wordt gesproken van een stupor wat op een toestand van algehele verdoving lijkt. Mensen die ernstig depressief zijn kunnen urenlang zwijgen omdat ze geen behoefte hebben om uit zichzelf te spreken. Van mutisme is sprake indien er helemaal niet meer wordt gesproken. Maar ook het denken en de tijdsbeleving verlopen traag, wat door de cliënt als uitermate afschuwelijk wordt ervaren. In geval van geagiteerde depressie is de cliënt juist heel onrustig en ongedurig in zijn bewegingen, die meestal doelloos zijn. 
 • Vermoeidheid of verlies van energie, bijna elke dag. 
 • Gevoelens (kunnen waanachtig zijn) van waardeloosheid of buitensporige of onterechte schuldgevoelens (niet alleen maar zelfverwijten of schuld-gevoel over het ziek zijn), bijna elke dag. Depressieve mensen hebben dikwijls een lage zelfdunk waarbij ze constant het gevoel hebben tekort te schieten en te falen.
 • Verminderd vermogen tot nadenken, zich te concentreren of besluiteloosheid (ofwel subjectief vermeld ofwel geobserveerd door anderen), bijna elke dag. Mensen die depressief zijn kost het ontzettend veel moeite hun aandacht ergens bij te houden en het lijkt soms alsof ze vergeetachtig zijn hoewel het geheugen niet gestoord is. 
 • Terugkerende gedachten aan de dood (niet alleen de vrees dood te gaan), terugkerende suïcidale gedachten zonder dat er specifieke plannen gemaakt zijn, of een zelfmoordpoging of een specifiek plan om suïcide te plegen.

 

Symptomen bij kinderen

 • Slaapproblemen
 • Bedplassen
 • Nachtmerries
 • Matte, drukke, prikkelbare stemming
 • Niet meer lachen
 • Hangerigheid
 • Apathie of juist het tegenovergestelde
 • Agressiviteit
 • Verlies van eetlust
 • Onverklaarbare lichamelijke pijn
 • Slechtere schoolprestaties
 • Negatief denken
 • Uitblijven normale gewichtstoename
 • Heel veel/weinig eten
 • Plotselinge huilbuien
 • Snel schuldig en onbemind voelen
 • Gedragsveranderingen

 

EXTERNE INFO

http://iocob.nl/2008/10/alternatief_beter_sint_janskruid_bij_depressie/

https://iocob.nl/2008/09/s_adenosyl_l_methionine_same_bij_depressie/

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie lijden wereldwijd zo’n 300 miljoen mensen aan een depressie, wat gelijkstaat aan 4,4% van de wereldbevolking.1, 2 Serotonineheropnameremmers (SSRI’s) zijn al jarenlang de belangrijkste behandelingsmethode tegen depressie, maar deze werken lang niet bij alle personen: bij slechts een op drie slaat het middel aan. Onderzoekers zijn daarom dieper gaan graven naar de mogelijke oorzaken van depressie. Eén interessante uitkomst is dat ontstekingen in de darm bijdragen aan het ontstaan van depressie. 


Wat biedt Malvatherapie?

Onze therapeuten bieden effectieve energetische behandelingen om uw depressie te boven te komen. Depressieve gevoelens en klachten verminderen sterk door chakrabehandelingen en meridiaanbehandelingen. Ook kunnen energetische behandelingen het denken positief beïnvloeden. 

 

Wanneer er sprake is van een depressie is er altijd sprake van een verstoring van 3 meridianen. Omgekeerd: wanneer deze 3 meridianen niet goed werkzaam zijn zal er altijd sprake zijn van depressie. Verder kan een depressie in verband gebracht worden met enkele chakra's en soms is ook traumatische gebeurtenis of een valpartij in de jeugdjaren een veroorzaker van een depressie op latere leeftijd.

 

Verder zijn supplementen met vitamine D aan te raden. Er bestaan meerdere theorieën die het verband tussen vitamine D-deficiëntie en depressie lijken te verklaren.

Ook kunnen onze therapeuten kruidenen oefeningen adviseren waardoor u nog sneller (en op een natuurlijke manier) hersteld. 

Evaringen