Beroepsvereniging voor Malvatherapeuten

BvMT

De Beroepsvereniging voor Malvatherapeuten (BvMT) is de landelijke vereniging voor gediplomeerde Malvatherapeuten en Aspirant-leden die op professionele wijze Malvatherapie toepassen en zich verbonden voelen door de daaraan ten grondslag liggende Malvafilosofie.

De bij de BvMT aangesloten Malvatherapeuten werken volgens een beroepscode en zijn gehouden aan de normen van het beroepsprofiel. De leden zijn werkzaam op het terrein van complementaire geneeswijzen. De Malvatherapeut, aangesloten bij de BvMT, werkt vanuit de missie en visie van de Beroepsvereniging voor Malvatherapeuten (BvMT).

De BvMT faciliteert een goede kwaliteit van de verleende zorg. De BvMT faciliteert de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Onze praktijkvoerende leden zijn daarvoor aangesloten bij een klachten- en geschilleninstantie.