Beroepsvereniging voor Malvatherapeuten

Aandoeningen

Malvatherapie biedt voor velerlei soorten klachten en persoonlijke ontwikkelingstrajecten speciale behandelmethodes en begeleidingstrajecten.
Wanneer uw klacht niet vermeld wordt betekent het geenszins dat wij daar geen ondersteuning in kunnen bieden.
Consulteert u ook altijd eerst uw huisarts.