Beroepsvereniging voor Malvatherapeuten

Voor wie en voor wat?

Malvatherapie is geschikt voor jong en oud. Omdat de behandelingen zowel genezend (curatief) als pijnstillend/verzachtend (palliatief) werkzaam zijn, maar ook een preventief effect hebben, wordt de doelgroep niet beperkt tot de mens met een ziekte of klacht. Ook voor begeleiding van ontwikkelingprocessen (mentaal, spiritueel, lichamelijk) kan men een beroep doen op een Malvatherapeut.

Lichamelijke aandoeningen

Voor de meeste lichamelijke aandoeningen, waaronder ook chronische klachten, bieden wij uitstekende behandelingen.

Pijnbestrijding

Veel klachten gaan samen met pijn. Deze kan acuut zijn, met tussenpozen optreden of chronisch zijn. Maar ook geestelijke pijn wordt erkend. Consulteert u altijd eerst uw huisarts. Voor pijnbestrijding bieden Malvatherapeuten specifieke behandelingen. Zelfs voor fantoompijn is een zeer goed werkzame behandeling voorhanden.

Psychische aandoeningen

Malvatherapie is een van de weinige complementaire geneeswijzen die voor psychische aandoeningen - waaronder depressie, borderline, psychose, autisme, angsten en fobieën - zeer goede behandelingen biedt. Er is veel kennis over de geestelijke en energetische oorzaken en achtergronden van dergelijke aandoeningen.

Crisishulp

Sommige crisissituaties zorgen ervoor dat het zenuwstelsel geblokkeerd raakt en dat sommige chakra's zich sluiten, waardoor 'normaal' functioneren ernstig belemmerd wordt. Wij bieden oplossingen om de impact van een crisis te verzachten en beter te verwerken. 

Rouw en verdriet

Het verwerken van verdriet en het beleven van een rouwperiode zijn belangrijk voor de menselijke geest. Ondanks dat iedereen op een eigen, persoonlijke manier aan rouwverwerking doet, is er wel een vast patroon te onderscheiden. De Zwitserse psychiater Elisabeth Kübler-Ross ontwikkelde een vijf fasenmodel, dat laat zien hoe mensen traumatische of ingrijpende ervaringen in privé- of werkleven verwerken. Men gaat door de volgende fasen heen: ontkenning, woede, onderhandelen, depressie, aanvaarding. De menselijke geest heeft tijd nodig. Door daarbij ondersteunende behandelingen te ondergaan zal het verwerkingsproces met maanden verkort kunnen worden, waardoor u sneller in staat zult zijn het alledaagse leven weer op te pakken.

Stressgerelateerde klachten

De huidige maatschappij stelt steeds hogere eisen. Het is niet vreemd dat steeds meer mensen te lijden hebben onder de stress van het huidige leven. Slaapproblemen, burnout, overspannenheid, of vermoeidheid zijn vaak de tol die we betalen. Malvatherapie biedt ontspanningsmassages en aurabehandelingen tegen de stress, en handvatten om anders om te gaan met de druk.

Transformatie en persoonlijke ontwikkeling

Steeds meer mensen zoeken zingeving en innerlijke balans binnen spiritualiteit, meditatie, zingeving. Ook worden er steeds meer mensen zich bewust ven en worden er kinderen geboren met een hoog ontwikkelde sensitiviteit. Deze zgn. "hoog sensitieve personen" (HSP) weten vaak niet wat ze zelf kunnen doen om zich te beschermen tegen allerlei invloeden die 'zomaar' van buitenaf tot hen komen. Een Malvatherapeut leert u wat u daar op eenvoudige wijze zelf aan kunt doen.

 

Kanker (maligne gezwellen)

De ziekte kanker wordt NIET energetisch behandeld door een Malvatherapeut. Om de eenvoudige reden dat wanneer energie wordt toegevoegd aan het lichaam, daarmee ook een kankercel energie ontvangt en dat daardoor de aandoening kan verergeren. De aandoening komt van binnenuit en daarom kan een Malvatherapeut u helpen bij het leren begrijpen waarom deze aandoening zich voordoet in uw leven. Door u inzicht te geven en te vertellen wat u er zelf aan kunt doen (voeding, gedrag, denken, bewustwording) kunt u in sommige situaties de ziekte keren. Maar in alle gevallen kunt u op een 'gezonde' manier leren omgaan met deze verschrikkelijke ziekte.

Wilt u meer informatie, of in contact komen met een Malvatherapeut bij u in de buurt? Kijk dan op de lijst met Malvatherapeuten. Uiteraard kunt u ook direct met de BvMT contact opnemen.

Op de pagina 'aandoeningen' kunt u vinden voor welke aandoeningen er speciale behandeltrajecten zijn ontwikkeld.