Beroepsvereniging voor Malvatherapeuten

Kwaliteit

Al onze Malvatherapeuten zijn vakbekwame en gediplomeerde Chakraspecialisten. Zij werken conform een ethische beroepscode, Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomsten (WGBO).


Licentie met geldig jaarzegel

Malvatherapeuten die voldoen aan de kwaliteitseisen beschikken over een geldig jaarzegel op hun licentie van de BvMT. Deze licentie dient zichtbaar in de praktijkruimte te hangen en geldt als keurmerk voor de kwaliteit van de zorgverlening. 

De BvMT heeft een eigen onafhankelijke klachtenfunctionaris en een onafhankelijke klachtencommissie.