Beroepsvereniging voor Malvatherapeuten

Klachtenreglement

De BvMT hecht veel waarde aan de kwaliteit van de zorgverlening van de aangesloten therapeuten. Mocht u toch een klacht hebben over de zorgverlening dan nodigen wij u van harte uit om deze eerst bespreekbaar te maken met de betreffende therapeut. Mocht dit niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan verzoeken wij u de klacht schriftelijk in te dienen bij onze onafhanklijke klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris van de BvMT is mevrouw drs. S. Wulfse, geen lid van de BvMT en niet actief betrokken bij de vereniging. Gespecialiseerd in bemiddeling en klachtenafhandeling, naast juridische procedures en beleidsadvisering.

Mocht u een klacht willen indien kan dat per mail. Neem dan contact op met mevrouw Wulfse. Wilt u het BvMT klachtenreglement ontvangen neem dan contact op met het BvMT secretariaat.

Als  u er niet uitkomt met de klachtenfunctionaris dan kunt je de klacht aanmelden bij de onafhankelijke klachtencommissie. Deze commissie wordt voorgezeten door een onafhankelijk jurist. De laatste stap die u kunt zetten, na de klachtencommissie is de weg naar de onafhankelijke geschillencommissie waar uw therapeut bij aangesloten is.