Beroepsvereniging voor Malvatherapeuten

Wat maakt het uniek?

Onze therapeuten bieden u gestandaardiseerde behandelmethoden die verzachtend werken en uw gezondheid kunnen herstellen. De methoden werken niet alleen direct in op het stoffelijk lichaam maar ook op het zgn. energetisch lichaam. (Door een energetisch lichaam te herstellen kan ook het stoffelijk lichaam gemakkelijker herstellen). Malvatherapie is anders dan alle andere healingtechnieken, waaronder Reiki.

Anders, omdat de Malvatherapeut werkt op diverse velden van heling gericht op het lichaam, de psyche, het energetisch systeem en de aura. De Malvatherapeut is getraind om zich empathisch af te stemmen op de cliënt om vanuit de verbinding met de cliënt in een diep contact behandelingen te geven. De basis van Malvatherapie is neergelegd via het dieptrance-medium Lex Persoon. De aan Malvatherapie ten grondslag liggende visie, behandelmethoden en belangrijke achtergrondinformatie zijn overgedragen uit de astrale wereld. Deze behandelmethoden zijn door langdurig onderzoek getoetst, in de praktijk getest en goed werkzaam gebleken.

De kennis over chakra's en aura is afwijkend van wat men doorgaans aantreft. De behandelingen zijn uniek. Ze zijn voelbaar anders.

Daarnaast zijn de dieperliggende oorzaken (geestelijk, zielkundig) van zowel lichamelijke als psychische aandoeningen een Malvatherapeut bekend vanuit zijn brede opleiding (sinds 1989 bestaat de beroepsopleiding tot Malvatherapeut). Onze therapeuten kunnen u daardoor een ander zicht geven in uw klacht. Door dit inzicht zult u begrip krijgen en vervolgens uw probleem kunnen accepteren. Vandaaruit kan het gemakkelijker losgelaten worden. Dit betekent in de praktijk dat u anders leert omgaan met uw klacht danwel dat het vermogen tot zelfgezezing wordt aangesproken.

Spiritualiteit en geestelijk bewustzijn

Bent u geïnteresseerd in informatie uit de astrale wereld die rechtstreeks is doorgegeven via het dieptrance-medium Lex Persoon? Dan kunt u uw hart ophalen op de website van Lichtsferen www.lichtsferen.com. Een aanrader voor een ieder die interesse heeft in spiritualiteit en geestelijk bewustzijn. Ook vindt u er bijzondere informatie over de chakra’s.

Wilt u meer informatie, of in contact komen met een Malvatherapeut bij u in de buurt? Kijk dan op de lijst met Malvatherapeuten. Uiteraard kunt u ook direct met de BvMT contact opnemen.