Beroepsvereniging voor Malvatherapeuten

Huisarts

Malvatherapeuten werken aanvullend op reguliere behandelmethoden. De behandelingen zitten nooit een reguliere behandeling in de weg, maar bespoedigen herstel en/of remmissie van het klachtenpatroon en de symptomen. Malvatherapie versterkt het zelfgenezend vermogen en draagt daarmee bij aan het verantwoordeljkheidsgevoel van de cliënt ten aanzien van haar/zijn klacht. 

Kwaliteit van leven

Malvatherapeuten hebben voor een aantal chronische aandoeningen speciale behandeltrajecten waarbij ook gewerkt wordt met SQOL-vragenlijsten. Deze kwaliteit-van-leven vragenlijsten worden gedurende een behandeltraject een aantal malen ingevuld door de cliënt en geven over het algemeen een goede indicatie van de opgetreden veranderingen. Deze interventies worden 'gemonitord' door de Stichting Malva Onderzoek die de meetgegevens gebruikt om te komen tot adviezen m.b.t. verbetering van de zorgverlening (EBP) en innovatieve zorgconcepten.

Onder de aandacht

Interventies van Malvatherapie hebben ook bij chronische aandoeningen geresulteerd in een aanzienlijke klachtenvermindering. Dit is het geval gebleken bij IBD, prikkelbaar darmsyndroom, astma, eczeem, reuma en ME/CVS. Daardoor wil de BvMT in de toekomst verdergaande wetenschappelijke onderzoeken (RCT's) starten die uitgevoerd zullen worden door de Stichting Malva Onderzoek. Deze onderzoeken vergen veel tijd en geld, en het inititiatief wordt breed gedragen door onze Registertherapeuten.
We hopen straks dat er op veel plaatsen in Nederland patiënten zullen deelnemen aan de onderzoeken.

Wilt u meer informatie, of in contact komen met een Malvatherapeut bij u in de buurt? Kijk dan op de lijst met Malvatherapeuten. Uiteraard kunt u ook direct met de BvMT contact opnemen.