Beroepsvereniging voor Malvatherapeuten

Huisarts

Malvatherapeuten werken aanvullend op reguliere behandelmethoden. De behandelingen zitten nooit een reguliere behandeling in de weg, maar bespoedigen herstel en/of remmissie van het klachtenpatroon en de symptomen. Malvatherapie versterkt het zelfgenezend vermogen en draagt daarmee bij aan het verantwoordeljkheidsgevoel van de cliënt ten aanzien van haar/zijn klacht. 

Kwaliteit van leven

Malvatherapeuten hebben voor een aantal chronische aandoeningen speciale behandeltrajecten waarbij ook gewerkt wordt met SQOL-vragenlijsten (RAND 36). Deze kwaliteit-van-leven vragenlijsten worden gedurende een behandeltraject een aantal malen ingevuld door de cliënt en geven over het algemeen een goede indicatie van de opgetreden veranderingen. De interventies worden 'gemonitord' om te komen tot adviezen m.b.t. verbetering van de zorgverlening (EBP) en innovatieve zorgconcepten.

Onder de aandacht

Interventies met Malvatherapie hebben ook bij chronische aandoeningen geresulteerd in een aanzienlijke klachtenvermindering. Dit is het geval gebleken bij IBD, prikkelbaar darmsyndroom, astma, eczeem, reuma en ME/CVS. Op dit moment wordt gewerkt aan een fenomenologisch onderzoeksdesign waarmee we valide data-analyses kunnen maken die de meerwaarde van Malvatherapie wetenschappelijk onderbouwen. 

Wilt u meer informatie, of in contact komen met een Malvatherapeut bij u in de buurt? Kijk dan op de lijst met Malvatherapeuten. Uiteraard kunt u ook direct met de BvMT contact opnemen.