record: $record

Beroepsvereniging voor Malvatherapeuten

Vergoeding

Zorgverzekeraars

Vergoeding door uw zorgverzekeraar is afhankelijk van uw polisvoorwaarden én of de betreffende Malvatherapeut ook is aangesloten bij een andere beroepsvereniging die erkend wordt door de zorgverkeraars. De BvMT is op dit moment nog te klein qua ledenaantal om voor erkenning door zorgverzekeraars in aanmerking te komen. 

ARBO-dienst, CWI, P&O

Informeer ook bij uw leidinggevende, bij personeelszaken, de ARBO-dienst of bedrijfsarts van het bedrijf waar u werkt. Een aantal bedrijven vergoedt soms (een deel van) de kosten. Veelal betreft het dan klachten die de uitvoering van uw werk belemmeren. Energetische therapie zorgt dat herstel vlotter verloopt en werkt te allen tijde ondersteunend bij andere reguliere behandelvormen.