Beroepsvereniging voor Malvatherapeuten

Vergoeding

Zorgverzekeraars

Vergoeding is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Behandelingen worden geheel of gedeeltelijk vergoed door in ieder geval

CZ

OHRA

Delta Lloyd

Wanneer u elders verzekerd bent, komen de behandelingen in principe (nog) niet in aanmerking voor een vergoeding. U kunt echter altijd een coulanceverzoek indienen bij uw zorgverzekeraar om te vragen of het alsnog vergoed zou kunnen worden.

ARBO-dienst, CWI, P&O

Informeer ook bij uw leidinggevende, bij personeelszaken, de ARBO-dienst of bedrijfsarts van het bedrijf waar u werkt. Een aantal bedrijven vergoedt soms (een deel van) de kosten. Veelal betreft het dan klachten die de uitvoering van uw werk belemmeren.