Beroepsvereniging voor Malvatherapeuten

Psychiater - psycholoog

Omdat Malvatherapie een energetische therapie is die gebruik maakt van het energetisch systeem van het lichaam, hebben de behandelingen ook een sterke doorwerking op de psyche van de mens.

Er wordt o.m. gewerkt met massagetherapie, chakratherapie, auratherapie. De chakra's zijn de toegangspoorten tot de ziel. Malvatherapeuten zijn chakraspecialisten. Door de energetische werking en het gebruikmaken van chakra's kan deze therapievorm diep  binnenkomen in het bewustzijn van een mens. Daardoor kunnen ook koerscorrecties worden aangebracht in de menselijke geest, waardoor ook gedragsverandering mogelijk is. Ook wordt gewerkt op empowerment. 

Veel hedendaagse aandoeningen kennen hun oorsprong in een verstard gevoelsleven. Het is onderzocht en bekend dat lichaamsgerichte therapieën juist bij mensen met psychische aandoeningen verlichtend en ondersteunend werkzaam is.

Malvatherapie is ondersteunend bij de volgende pathologieën:

  • Neurale ontwikkelingsstoornis: Autisme spectrum stoornis, ADHD, ADD, Tourette's stoornis
  • Schizofrene spectrum en andere psychotische stoornissen
  • Bipoliare stoornis
  • Depressieve stoornis
  • Angststoornissen
  • Obsessief-compulsieve stoornis
  • Dissociatieve identiteitsstoornis
  • Anorexia en boulimia
  • Seksuele dysfuncties
  • Borderline (goede ondersteuning bij bv. schematherapie)

 

Wilt u meer informatie, of in contact komen met een Malvatherapeut bij u in de buurt? Kijk dan op de lijst met Malvatherapeuten. Uiteraard kunt u ook direct met de BvMT contact opnemen.