Beroepsvereniging voor Malvatherapeuten

Psychiater - psycholoog

Omdat Malvatherapie een energetische therapie is die gebruik maakt van het energetisch systeem van het lichaam, hebben de behandelingen ook een sterke doorwerking op de psyche van de mens.

De chakra's zijn de toegangspoorten tot de ziel. Malvatherapeuten zijn specialisten op dat gebied. Malvatherapie kan veel dieper binnenkomen in het bewustzijn van een mens dan een medicijn dat kan. Daardoor kunnen koerscorrecties worden aangebracht in de menselijke geest.

Daar waar cognitieve gedragstherapie onvoldoende resultaat geeft, is aanvullende ondersteuning met Malvatherapie een goede optie. Veel hedendaagse aandoeningen kennen hun oorsprong in een verstard gevoelsleven. Het is onderzocht en bekend dat lichaamsgerichte therapieën juist bij psychische aandoeningen zeer veel effect kunnen hebben.

Malvatherapie is ondersteunend voor u bij de volgende pathologieën:

  • Neurale ontwikkelingsstoornis: Autisme spectrum stoornis, ADHD, ADD, Tourette's stoornis
  • Schizofrene spectrum en andere psychotische stoornissen
  • Bipoliare stoornis
  • Depressieve stoornis
  • Angststoornissen
  • Obsessief-compulsieve stoornis
  • Dissociatieve identiteitsstoornis
  • Anorexia en boulimia
  • Seksuele dysfuncties
  • Borderline (goede ondersteuning bij bv. schematherapie)

 

Wilt u meer informatie, of in contact komen met een Malvatherapeut bij u in de buurt? Kijk dan op de lijst met Malvatherapeuten. Uiteraard kunt u ook direct met de BvMT contact opnemen.