Beroepsvereniging voor Malvatherapeuten

Missie BvMT

De missie wordt door de BvMT en haar leden omschreven als:
"De Beroepsvereniging voor Malvatherapeuten (BvMT) is de vereniging voor gediplomeerde Malvatherapeuten (en Aspirant-leden), die op professionele wijze Malvatherapie toepassen en zich verbonden voelen aan de daaraan ten grondslag liggende Malvafilosofie".

De missie van de BvMT is gericht op:

  • Een platform te zijn waar Malvatherapeuten elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen.
  • Het ondersteunen van de kwaliteit van de door Malvatherapeuten verleende zorg.
  • Het in zo breed mogelijk kader uitdragen van Malvatherapie en de daaraan ten grondslag liggende Malvafilosofie.

 

De missie van de BvMT kan vertaald worden naar de volgende aandachtsgebieden:

  • Het uitdragen en bevorderen van de (para)medische, lichaamsgerichte energetische behandelmethoden en de daaraan ten grondslag liggende visie, zoals gedoceerd aan de Malva Opleiding. Met als doel om het zelfgenezend vermogen van de mens te versterken, het bewustzijn omtrent ziekte en gezondheid te verruimen en bij te dragen aan een bewustere manier van omgaan met het leven.
  • Het ondersteunen van de aangesloten therapeuten en aspirant-leden.
  • Het ondersteunen van de kwaliteit van zorgverlening van de aangesloten therapeuten, en de bereikbaarheid en toegankelijkheid daarvan.
  • Het monitoren van (semi)-wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van gezondheid en ziekte en ontwikkelingen op politiek, sociaal en maatschappelijke gebied voorzover het onze beroepsgroep betreft.