Beroepsvereniging voor Malvatherapeuten

BvMT organisatie

De BvMT is een jonge, bloeiende beroepsvereniging met actieve leden die zich op vrijwillige basis inzetten voor de BvMT.

Het bestuur van de BvMT bestaat uit: voorzitter, penningmeester en secretaris. Het bestuur is met name verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen van de beroepsvereniging en de externe contacten. Daarnaast ook voor het stimuleren van de interne onderlinge verbondenheid, de kennisdeling, het formuleren een toekomstvisie en uitdragen van het Malvagedachtengoed.

Uiteraard runt het bestuur de BvMT niet alleen. Ze wordt bij gestaan door een aantal actieve leden. Deze leden worden geraadpleegd op het gebied van marketing en communicatie en kwaliteit. Indien nodig wordt er een commissie gevormd met een omschreven opdracht van het bestuur. De enige uitzondering is permanente de klachtencommissie die bestaat uit twee BvMT-leden en wordt voorgezeten door een onafhankelijke jurist.

Wil je meer weten over de BvMT neem dan contact op.