Beroepsvereniging voor Malvatherapeuten

BvMT organisatie

De BvMT is een jonge,  bloeiende beroepsvereniging, met een groot aantal zeer actieve leden die zich op vrijwillige basis inzetten voor de BvMT.

Het bestuur van de BvMT bestaat uit: voorzitter, penningmeester en secretaris. Het bestuur is met name verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen van de beroepsvereniging en de externe contacten. Daarnaast ook voor het stimuleren van de interne onderlinge verbondenheid, de kennisdeling, het formuleren een toekomstvisie en uitdragen van het Malvagedachtengoed.

Uiteraard runt het bestuur de BvMT niet alleen. Ze wordt bijgestaan door een aantal actieve commissies:

  • Marketing- en Communicatiecommissie, verantwoordelijk voor het ontwikkelen van alle marketing- en communicatieplannen en controle op de uitvoering hiervan.
  • Kwaliteitscommissies, verantwoordelijk voor de herregistratie van de therapeuten, het bewaken van de kwaliteit van de therapeuten en het afleggen van visitaties.
  • BvMT-dagencommissie, verantwoordelijk voor de organisatie van de BvMT dagen, de ontmoetings-/inspiratiedagen voor BvMT leden.
  • Klachtencommissie: twee leden van de BvMT nemen deel aan de klachtencommissie voor de operationele werkzaamheden. Deze commissie wordt voorgezeten door een onafhankelijke jurist zodat er geen sprake kan zijn van partijdigheid.   

 

Wil je meer weten over de BvMT neem dan contact op.