Beroepsvereniging voor Malvatherapeuten

Onderzoek

De BvMT monitort voortdurend de effecten van de Malvabehandelingen. Therapeuten kunnen u verzoeken om toestemming te verlenen om de bijzonderheden die zijn opgetreden door de behandelingen, te mogen registreren in de database van de BvMT. Deze informatie wordt NIET openbaar gemaakt, maar dient voor kennisdeling onder de Registertherapeuten. Uiteraard betreft het altijd geanonimiseerde gegevens. Wij volgen hierbij de wettelijk verplichte privacywetgeving.

Voor sommige aandoeningen wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn voor een breder onderzoek.

Op dit moment worden resultaten gemeten van de Malvabehandelingen voor de ziekte van Crohn, Colitis Ulcerosa en ME/CVS. De metingen hebben betrekking op de klachtensymptomen en de verbetering van de kwaliteit van leven. Nog groter opgezette onderzoeken zullen in de toekomst door Stichting Malva Onderzoek gecoördineerd gaan worden.