record: ReadOnlyRecord 'Pagina' [Id=53] {#150832} [persistent entity]

Beroepsvereniging voor Malvatherapeuten

Malvanetwerk

De BvMT werkt nauw samen met twee partners: Stichting Malva onderzoek en Malva opleiding. Beide netwerkpartners zijn zelfstandige onafhankelijke oganisaties. De BvMT is verbonden met deze netwerkpartners door het Malva gedachtengoed, de onderlinge kennisdeling, het streven naar vernieuwing in de zorg en de bewaking van de kwaliteit van de zorgverlening.

Malva Opleiding
Malva Opleiding biedt onderwijs (opleidingen en cursussen) op HBO-niveau op het gebied van energetische therapieën, massagetechnieken en complementaire behandelmethoden.

Stichting malva onderzoek
Stichting Malva Onderzoek is in 2013 opgericht vanuit de gezamelijke behoefte van de BvMT en Malva Opleiding om wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar de effecten van de Malvabehandelmethoden bij bepaalde chronische aandoeningen.